NIP 526-00-07-680 | REGON 010146871 | KRS 0000145642 Sad Rejonowy Warszawa | Kapitał zakładowy 1 054 500 zl